knižnica
Ústredná knižnica Ružinov - Miletičova
Miletičova 47, 82109 Bratislava

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre deti, mládež a dospelých, ústne faktografické a bibliografické informácie, študovňa, prezenčné požič

Špeciálne služby: kopírovacie služby (len z dokumentov knižnice), internet, počítač s tlačiarňou k dispozícii, bibliograficko-informačná služba, príležitostný predaj starších časopisov, predaj publikácií z vlastnej edičnej činnosti.

Zborník o knižnici

Knižnica Ružinov má 25 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 204 515 knižničných jednotiek a 5 559 čitateľov.