iné miesto
Univerzita Komenského Bratislava
Šafárikovo nám. 6, 81409 Bratislava

Univerzita Komenského sídli v tejto budove od roku 1934. Architektom pôvodnej časti je František Krupka. V roku 1974 pristavali zadnú časť. architektom bol Vladimír Karfík.