divadlo
Teatro Colorato
Františkánske námestie 2, 81101 Bratislava
Colorato znamená farebný, farbistý, plný farieb. Také je aj divadlo na Františkánskom námestí. Farebné nielen v kostýmoch a scénografii, ale aj v rozličnosti foriem, druhov, žánrov a tvorivých prístupov. Prináša na javisko zaujímavé, živé, dynamické inscenácie prepletené humorom a úsmevným pohľadom na svet.

Cieľom divadla je spájať mladých umelcov, talentovaných tvorcov i skúsených profesionálov z rôznych divadiel a vytvárať tak platformu pre spoluprácu, ktorej výsledkom budú hodnotné umelecké produkcie.

Súbor tvoria mladí profesionálni divadelníci, absolventi vysokých umeleckých škôl a herci bratislavských i mimobratislavských divadiel.

Okrem svojej pôvodnej divadelnej tvorby sa divadlo venuje organizácií rozličných kultúrnych a umeleckých podujatí.