zahraničný inštitút
Taliansky kultúrny inštitút
Kapucínska 7, 81103 Bratislava

Inštitút ponúka kurzy talianskeho jazyka a kultúry, možnosť získať osvedčenie o znalosti taliančiny ako cudzieho jazyka prostredníctvom skúšok CILS. Taliansku knižnicu s možnosťou výpožičiek a konzultácií kníh

Všetky podujatia organizované v priestoroch Talianskeho kultúrneho inštitútu sú bezplatné a prístupné širokej verejnosti. Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave podporuje a organizuje široké spektrum kultúrnych podujatí, ktoré prispievajú k upevneniu a rozširovaniu kultúrnych vzťahov medzi Slovenskom a Talianskom. Ich cieľom je predstaviť slovenskej verejnosti významné momenty talianskej kultúry.