kultúrny dom
Stredisko kultúry Vajnorská
Vajnorska 21, 83103 Bratislava

Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto na Vajnorskej 21 je viacúčelovým zariadením. Usporadúva podujatia ako tanečné večery, výmenné stretnutia zberateľov či výstavy.

Stredisko kultúry Bratislava Nové mesto funguje už od roku 1957. Je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Pravidelne organizuje koncerty, tanečné večery, divadelné predstavenie, klubové stretnutia a krúžky pre malých aj veľkých. 

Najpopulárnejším podujatím je talkšou Jozefa Banáša Na kus reči, kde sú pravidelne hosťami zaujímavé osobnosti.

Pre verejnosť ponúka:
výmenné stretnutia, divadelné predstavenia, koncerty, tanečné podujatia, výstavy (profesionálni aj amatérski umelci), interaktívne výchovné koncerty, prednášky a besedy, folklórne podujatia + voľno časové aktivity: kurzy (jazykové, pohybové, hudobné a výtvarné), tvorivé dielne