kultúrny dom
Stredisko kultúry Vajnorská
Vajnorska 21, 83103 Bratislava
Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto na Vajnorskej 21 je po rekonštrukcii opäť otvorené! Pravidelne organizuje koncerty, tanečné večery, divadelné predstavenie, klubové stretnutia a krúžky pre malých aj veľkých. 

program

Swingový Valentín

So 11.2.2023 20:00

Nikdy není pozdě

6.3.2023 - 7.3.2023

Stredisko kultúry Bratislava Nové mesto funguje už od roku 1957. Je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Pre verejnosť ponúka:
výmenné stretnutia, divadelné predstavenia, koncerty, tanečné podujatia, výstavy (profesionálni aj amatérski umelci), interaktívne výchovné koncerty, prednášky a besedy, folklórne podujatia + voľno časové aktivity: kurzy (jazykové, pohybové, hudobné a výtvarné), tvorivé dielne