kultúrny dom
Staromestské centrum KaV, Gaštanova 19
Gaštanová 19, 81104 Bratislava

Činnosť zariadenia je zameraná na všetky vekové kategórie. Realizovaná je formou jednotlivých a cyklických podujatí, kurzami, klubovou činnosťou a možnosťou prenajať si priestor.

Organizuje: divadelné predstavenia, spoločenské podujatia, podujatia pre dôchodcov, kluby, stretnutia poslancov, prednášky, besedy, detské denné tábory, pohybové kurzy, praktické a záujmové kurzy. V súčasnosti v Centre pracujú i rôzne kluby a združenia.

Pre deti

Kreateliér pre deti od 7 do 10 rokov
Jeho snahou je formou pohybu, hudby, dramatických a výtvarných techník objasniť význam rôznych aktuálnych tradícií a sviatkov, načrieť do kultúry ostatných európskych národov a napokon hravou formou si priblížiť ich osobnosti a ako i vyzdvihnúť ich prínos. 
Každý štvrtok od 15 h. - otvorená hodina 19. 9.
Aktuálne témy a bližšie informácie sa budete môcť dozvedieť na stránke www.kreatelier.sk alebo tel.č. 0905 40 88 60

Krtková zázračná muzika – hudobno – vzdelávací program pre deti od 1 do 3 rokov, každý piatok od 9.00 h a 10.00 h, ukážková hodina: 20. 9.
Prihlásenie: sonytamusic.ba@gmail.com

- - - - - - - - - - - 

Konverzačná nemčina pre seniorov, každý štvrtok, 9.30, v spolupráci s o.z. AkSen, vstupné: 2 €. Začiatok kurzu: 12. 9. 

Konverzačná angličtina pre seniorov, každý štvrtok, 11.00 h, v spolupráci s o.z. AkSen, vstupné: 2 €. Začiatok kurzu: 12. 9. 

Kluby a združenia

Klub seniorov – pondelok od 12.30 – 16.30 h /začína: 9. 9./

Jednota dôchodcov – štvrtok  od 13.30 – 17.00 /13.30 h – cvičenie, 15.00 h – úradná hodina., 16.00 h – bridžový klub/./začína: 12. 9./

Kurzy: joga v dennom živote, pilates fit, ahamkára - joga, pohyb zo srdca - spontánny a meditatívny tanec s Ivet, Čchi-kung pre začiatočníkov, joga, tai-chi chuan pre pokročilých, kondičné cvičenie pre ženy, bodybalance, pohyb pre zdravie, tradičná hatha-joga, pohyb pre zdravie

Kurz etikoterapie pre začiatočníkov i pokročilých, lektor Mgr. Vladimír Červenák. Etikoterapia vidí príčinu chorôb v chorých vzťahoch k sebe, k druhým i k celku, ktorého sme súčasťou a ktorý nás presahuje a pomáha vytvárať vnútornú slobodu človeka.

Úvodná prednáška 19. 9., 18.00, začiatok kurzu /I. st./a prihlasovanie

26. 9.  o 17 h, viac informácií na advaita.sk

Gitara pre dospelých aj pre deti, lektor Ivan Denko. V rámci individuálnych vyučovacích hodín si účastníci osvoja základy hry na gitare. Vyučovanie prebieha raz týždenne v popoludňajších hodinách.

Cena 5 € / vyuč. hodina, zápis 26. 9., o 18.00 h