koncertná sála
Slovenská filharmónia
Nám. Eugena Suchoňa 1 , 81601 Bratislava

69. koncertná sezóna je príležitosťou k prezentovaniu bohatých aktivít Slovenskej filharmónie. Na realizácii hlavných abonentných cyklov sa podieľajú tri umelecké telesá tejto inštitúcie so šéfdirigentom Jamesom Juddom. 

program

Večer fantázií

Ut 19.11.2019 19:00

Weinberg Rachmaninov Čajkovskij

21.11.2019 - 22.11.2019

Lalo Strauss

28.11.2019 - 29.11.2019

Slovenský komorný orchester

So 30.11.2019 16:00

Edward Elgar: Gerontiov sen

5.12.2019 - 6.12.2019

Beethoven/Liszt, Ravel, Schumann

Ut 10.12.2019 19:00

Williams, Szeghy, Mahler

12.12.2019 - 13.12.2019

Česká mše vánoční

Ut 17.12.2019 19:00

Vianočný koncert

18.12.2019 - 21.12.2019

Silvestrovský koncert

Ut 31.12.2019 16:00

Slovenská filharmónia vznikla v roku 1949, je štátna profesionálna, reprezentatívna národná ustanovizeň v oblasti hudobnej kultúry. Rozvíja národnú hudobnú kultúru, ktorú predstavuje v Slovenskej republike a v zahraničí, umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby, vykonáva sprostredkovateľskú vydavateľskú a propagačnú činnosť, vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Slovenskú filharmóniu tvoria umelecké telesá, a to symfonický orchester s názvom Slovenská filharmónia, spevácky zbor s názvom Slovenský filharmonický zbor, komorné telesá a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala.