koncertná sála
Slovenská filharmónia
Nám. Eugena Suchoňa 1 , 81601 Bratislava

69. koncertná sezóna je príležitosťou k prezentovaniu bohatých aktivít Slovenskej filharmónie. Na realizácii hlavných abonentných cyklov sa podieľajú tri umelecké telesá tejto inštitúcie so šéfdirigentom Jamesom Juddom. 

V súvislosti s prevenciou voči šíreniu koronavírusu a na základe vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o mimoriadnej situácii je Pokladnica Slovenskej filharmónie zatvorená do odvolania. Všetky koncerty Slovenskej filharmónie v nadchádzajúcom období sa nekonajú do odvolania.

Nárok na vrátenie vstupného zo zrušených koncertov si môžete uplatniť po opätovnom otvorení Pokladnice SF.

Slovenská filharmónia vznikla v roku 1949, je štátna profesionálna, reprezentatívna národná ustanovizeň v oblasti hudobnej kultúry. Rozvíja národnú hudobnú kultúru, ktorú predstavuje v Slovenskej republike a v zahraničí, umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby, vykonáva sprostredkovateľskú vydavateľskú a propagačnú činnosť, vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Slovenskú filharmóniu tvoria umelecké telesá, a to symfonický orchester s názvom Slovenská filharmónia, spevácky zbor s názvom Slovenský filharmonický zbor, komorné telesá a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala.