koncertná sála
Slovenská filharmónia
Nám. Eugena Suchoňa 1 , 81601 Bratislava

73. koncertná sezóna je príležitosťou k prezentovaniu bohatých aktivít Slovenskej filharmónie. Na realizácii hlavných abonentných cyklov sa podieľajú tri umelecké telesá tejto inštitúcie so šéfdirigentom Danielom Raiskinom.

program

Beethoven / Bruckner

9.2.2023 - 10.2.2023

TIP

Mozart

Ne 12.2.2023 16:00

Beethoven

16.2.2023 - 17.2.2023

Willibald Guggenmos

Ne 26.2.2023 16:00

Ludwig van Beethoven

Ut 28.2.2023 19:00

Wagner

9.3.2023 - 10.3.2023

Schönberg, Strauss

Ne 12.3.2023 16:00

Čajkovskij

St 15.3.2023 18:00

Slovenská filharmónia vznikla v roku 1949, je štátna profesionálna, reprezentatívna národná ustanovizeň v oblasti hudobnej kultúry. Rozvíja národnú hudobnú kultúru, ktorú predstavuje v Slovenskej republike a v zahraničí, umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby, vykonáva sprostredkovateľskú vydavateľskú a propagačnú činnosť, vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.

Slovenskú filharmóniu tvoria umelecké telesá, a to symfonický orchester s názvom Slovenská filharmónia, spevácky zbor s názvom Slovenský filharmonický zbor, komorné telesá a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala.