kultúrny dom
SD Nivy
Súťažná 18, 82108 Bratislava

V SD Nivy momentálne premieta FK Nostalgia, stredy, štvrtky a piatky. Konajú sa tu pravidelné akcie pre deti a vidieť tu môžete raz mesačne Bratislava Hot Serenaders.

Pravidelné kurzy:
Jazykové

Portugalský jazyk - Po 18:00 – 19:30 h, Ut 18:00 – 19:30 h, St 18:00 – 19:30 h, Št 18:00 – 19:30 h
Španielsky jazyk – Po 7:00 – 8:00 h, 17:00 – 18:30 h, Ut 19:00 – 20:30 h, Str 7:00 – 8:00 h, 17:00 – 18:30 h, Štv 8:00 – 9:00 h, Štv 17:25 – 18:55 h
Záujmové
DFS Prvosienka – Ut 16:00 – 19:00 h, Str 16:00 – 18:00 h, Štv 16:00 – 19:00 h
Umelecké
SZUŠ Výtvarný ateliér Ladon.  Výtvarný odbor. Deti MŠ Ut 16:30 – 18:00 h, deti ZŠ Št 16:00 – 18:15 h, štúdium pre dospelých Po 17.30 – 19.45 hod.
Výučba klavíra pre deti a dospelých. Po 13:00-21:00
Etno Dance. Tanečné štúdio pre dospelých, tance z celého sveta. Po 17:00-21:00

V SD Nivy je možné si prenajať priestory. V prípade záujmu o prenájom miestností v SD Nivy, prosíme volať: Informácie na 02/55 96 08 61