galéria
Galéria dizajnu Satelit
Kollárovo nám. 10, 81106 Bratislava

Galéria dizajnu Satelit je výstavný priestor na prezentáciu všetkých odvetví dizajnu, ale aj kontaktný a vzdelávací bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu.

program

Materialisti

5.5.2022 - 10.7.2022

TIP


Program Satelitu tvoria výstavy, ktoré zoznamujú s aktuálnou tvorbou a produkciou, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia. Priestor dostávajú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty.

Galéria dizajnu Satelit spadá pod Slovenské centrum dizajnu

Foto: Adam Šakový