galéria
SATELIT
Kollárovo nám. 10, 81106 Bratislava

SATELIT je výstavný priestor pre grafický, priemyselný a autorský dizajn, ale aj kontaktný bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu.

Výstavno-informačný bod SCD slúži na prezentáciu dizajnu. SATELIT je predovšetkým výstavný priestor pre grafický, priemyselný a autorský dizajn, ale aj kontaktný bod pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu.

Program Satelitu počíta s výstavami, ktoré zoznamujú návštevníkov s aktuálnou tvorbou a produkciou, vrátane študentského dizajnu, ako aj so zaujímavými výsledkami mapovania histórie slovenského dizajnu, výmennými výstavami zo zahraničia, ale priestor dostanú aj samostatné výstavné, resp. výskumné projekty. V Satelite sa nachádza počítač s internetom pre verejnosť, návštevníci si môžu zakúpiť všetky čísla časopisu Designum a ostatné publikácie, ktoré vydáva Slovenské centrum dizajnu.