iné miesto
Sad Janka Kráľa
, 85101 Bratislava

Sad Janka Kráľa bol založený v rokoch 1774–76 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú verejnosť. Park vznikol na pravom brehu Dunaja na ploche lužného lesa.

program

Malé upratovanie

28.8.2022 - 28.8.2022

Bitka o Bratislavu

So 1.10.2022 10:00

Najvýraznejším architektonickým prvkom v sade Janka Kráľa je jedinečný záhradný altánok, ktorý bol pôvodne vežou františkánskeho kostola. Veža je obľúbeným miestom stretávania, obchodným centrom a zároveň aj špecifickým orientačným bodom. V srdci sadu sa nachádza socha Janka Kráľa od akademického sochára Františka Gibalu. Socha je stredobodom križovatky cestičiek, ktoré pretínajú celý park. Celkovú atmosféru dopĺňajú rozsiahle záhony letničiek.

Zdroj: wikipedia