spolok, združenie
Q - centrum
Budova YMCA, Karpatská 2, 81105 Bratislava

Komunitné centrum pre lesby, gejov, bisexuálnych, transgender ľudí a ich blízke osoby, pre vás od o.z. Queer Leaders Forum, s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Ponúka pre všetkých záujemcov bezpoplatné psychologické a právne poradenstvo, telefonickú linku pomoci, online poradenstvo, LGBT knižnicu, konzultácie k bakalárskym a magisterským prácam s témou LGBT. V rámci kultúry prograguje filmové premietania, koncerty, workshopy…