spolok, združenie
Punkt o.z.
Povraznícka 5, 81105 Bratislava

Občianske združenie Punkt podporuje výskum a reflexie v oblasti dizajnu, architektúry a výtvarného umenia. Organizuje podujatia PechaKucha Night Bratislava, festival Dizajnvíkend, komunitný projekt Dobrý trh.

Zámerom je priblížiť dianie v odborných kruhoch širokej verejnosti, operujeme na rozhraní medzi týmito dvoma svetmi, kde hľadáme vhodné formy prezentácie.

Spolupracujú s teoretikmi z ÚSTARCH SAV, VŠVU a SNG, ale aj s odborníkmi mimo územia Slovenska. V rámci stredoeurópskeho kultúrneho kontextu chcú prispievať relevantnými projektmi.