zahraničný inštitút
Poľský inštitút
Nám. SNP 27 , 81499 Bratislava

Poľský inštitút realizuje ciele a zámery Poľskej republiky v oblasti umenia, kultúry, vedy, vzdelávania a informovania o súčasnom politickom a spoločenskom dianí v Poľsku.

Inštitút bol otvorený v septembri 1950. Inštitút úzko spolupracuje s Poľskými klubmi – spolkom Poliakov a ich priateľov na Slovensku v Bratislave, Martine a Košiciach. Úlohou inštitútu je šírenie informácií o Poľsku, popularizácia výsledkov poľskej kultúry a vedy, podporovanie spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vedy a školstva, prehlbovanie priateľských poľsko-slovenských vzťahov.

Ťažiskovou programovou formou realizácie cieľov sú výstavy (asi 12 expozícií ročne). Inou formou sú videoprojekcie vyberané z viac ako 350 titulov poľských dokumentárnych a celovečerných filmov.

Organizujú sa aj iné podujatia : koncerty, prednášky, autorské stretnutia, poetické večery, promócie kníh, vedecké semináre, stretnutia literátov, jazykovedcov a prekladateľov poľskej prózy a poézie – ročne 60 – 70 podujatí. Inštitút organizuje ročné kurzy poľského jazyka a vedie jazykovú prípravu pre deti v tzv. „piatkovej škole“.

Inštitút udržiava kontakty s viacerými kultúrnymi inštitúciami a tvorivými zväzmi, s ktorými často organizuje spoločné podujatia. Záujemcov o poľskú tlač a knihu iste uspokojí zbierka vyše 7000 titulov kníh a 60 titulov novín a časopisov.