spolok, združenie
Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava

Ciele Novej Akropolis sa uskutočňujú prostredníctvom Medzinárodnej kultúrnej organizácie zapojenej na 4 kontinentoch do rôznych oblastí kultúrnej a sociálnej činnosti. Organizácia uskutočňuje pravidelné kurzy a prednášky.

Od doby, keď bola pred 53 rokmi v roku 1957 vytvorená, sa Kultúrna asociácia Nová Akropolis venovala mládeži a jej lepšiemu filozofickému formovaniu prispôsobenému súčasnej dobe, to všetko nezávisle a bez akéhokoľvek vplyvu náboženského, politického alebo spoločensko-ekonomického.

Profesor Jorge Angel Livraga Rizzi, iniciátor projektu, zhromaždil mladých študentov a absolventov vysokých škôl, ku ktorým sa vzápätí pripojili osobnosti umeleckého a kultúrneho sveta, ktorých pritiahla myšlienka a hnutie obohacujúce ducha, poučné pre všetkých.

Nová Akropolis je v Argentíne uznávaná ako verejne prospešná nadácia od počiatku sedemdesiatych rokov vďaka svojej sociálnej a kultúrnej činnosti. V tej dobe získala medzinárodný charakter.

Dnes sa Kultúrna asociácia Nová Akropolis nachádza vo viac než štyridsiatich štátoch a združuje viac než 10 000 aktívnych členov a stovky tisíc sympatizantov, ktorí hovoria viac než pätnástimi jazykmi a reprezentujú širokú škálu vyznania, etnického pôvodu a kultúrneho dedičstva ako veľkolepý príklad súžitia a porozumenia.