múzeum
Múzeum školstva a pedagogiky
Charkovská 1, 84107 Bratislava

Múzeum sa presťahovalo na nové miesto pôsobiska na Charkovskú ulicu v Bratislave. Momentálne sa pracuje na príprave technického zabezpečenia budovy a na expozícii o dejinách školstva. Preto ostáva pre verejnosť dočasne zatvorené. O otvorení múzea pre verejnosť budeme informovať. (k máju 2021)

Múzeum školstva a pedagogiky (MŠaP) je celoštátne špecializované pracovisko rezortu školstva, jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Bolo založené v roku 1970. 

Múzeum zhromažďuje, dokumentuje, ochraňuje, vedecky skúma či prezentuje školské pamiatky ako národné kultúrne dedičstvo SR. Zároveň vzdeláva verejnosť o oblasti dejín školstva a pedagogiky na Slovensku. Vo svojich fondoch sústreďuje takmer 50 000 predmetov od 15. storočia.

Program v online priestore na webe msap.sk : 

Fenomén spolupráce 
Virtuálna prehliadka výstavy predstavuje reštaurátorskú prácu na školských pamiatkach, ktorú múzeum dlhodobo realizuje aj spolu s Vysokou školou výtvarných umení. 

Osobnosti v školských laviciach online 
Séria popularizačných výstav spomienok známych slovenských osobností z oblasti divadla, literatúry, filmu či športu prichádza v online verzii. Ako si na svoj školský život spomínajú Marína Kráľovičová, Jozef Vajda, Táňa Pauhofová, Tomáš Janovic, Daniel Hevier, Michal Hvorecký, Juraj Jakubisko, Martin Šulík, Mariana 
Čengeľ Solčanská a ďalší?

ŠKOLOdej
Každý mesiac prinášame články o zaujímavostiach z prostredia školských dejín na rôzne témy ako školské prázdniny, hygiena a zdravotná starostlivosť na školách, vysvedčenia a záverečné skúšky v minulosti, vývin statusu učiteľa, aká bola škola kedysi a pod.

Na program so skupinou je potrebné sa vopred objednať.

Ďalšie informácie o múzeu a jeho programoch pre individuálnych návštevníkov i školské kolektívy nájdete na webe Múzea školstva a pedagogiky.