múzeum
Múzeum školstva a pedagogiky - dočasne zatvorené
Hálova 16, 85101 Bratislava

Múzeum školstva a pedagogiky je dočasne zatvorené pre verejnosť. V budúcich mesiacoch bude meniť svoje sídlo. O novinkách vás budeme informovať.

Múzeum bolo založené v roku 1970 a je jediné svojho druhu v Slovenskej republike. Sústreďuje vo svojich fondoch takmer 40 000 zbierkových predmetov zo 16. – 20. storočia.

Uchováva zariadenie škôl (inventár tried, kabinetov), učebné pomôcky, učebnice, listinný materiál (vysvedčenia, indexy, triedne knihy, školské zošity), fotografie či dobové školské filmy.

Návštevníkov vo výstavných priestoroch sprevádza odborný lektor.

Ponuka programov:

Výprava za tajomstvami múzea 
Všetko o múzeu alebo minulosť nie je nudná. 

Povolaním múzejník
Čo sa skrýva za prácou kurátora, dokumentátora, reštaurátora či múzejného pedagóga? 

Od griflíka po plniace pero
Píšem, píšeš, píšeme ako v minulosti. 

Rozprávky v starom a novom šate
Hravé čítanie a premietanie v múzeu a knižnici. 

Malí múzejníci
Čo je to múzeum a kto v ňom pracuje? 

Vyučovacia hodina v múzeu
Ako by reagovali žiaci ak by zažili vyučovaciu hodinu v priestore zariadenom dobovým školským nábytkom? 

Na program so skupinou je potrebné sa vopred objednať.

Ďalšie informácie o múzeu a jeho programoch pre individuálnych návštevníkov i školské kolektívy nájdete na webe Múzea školstva a pedagogiky.