koncertná sála
Moyzesova sieň
Vajanského nábrežie 12, 81102 Bratislava

Moyzesova sieň je jedinečná koncertná a tanečná sála, ktorá patrí svojou dekoráciou k najtypickejším interiérom viedenskej secesie.