iné miesto
Mladý pes n.o.
Konventná 3, 81105 Bratislava

Nezisková organizácia Mladý pes n.o. organizuje multižánrové podujatia, ktorých cieľom je poukázať na širokú škálu šikovných mladých kreatívnych ľudí, pôsobiacich predovšetkým v Bratislave.

Poslanie Mladého psa

Prostredníctvom nami zorganizovaných podujatí, chceme dať priestor na prezentáciu kreatívnym ľuďom, a to nie len z umeleckého prostredia. Dôraz pri našich projektoch kladieme na originalitu, netradičnú formu, kvalitu, prepájanie žánrov a oblastí, experiment a kontroverznosť. Myslíme si, že kreatívni ľudia a nápady bývajú často prehliadané a nedocenené. Ambíciou Mladého psa je vytiahnuť na svetlo sveta ľudí a projekty, čo stoja za pozornosť.

Vízia Mladého psa

Bratislavčania budú rešpektovať rôzne formy kreativity, naučia sa byť kritickí, dobré projekty dostanú priestor na svoju prezentáciu, zbúrajú sa hranice predsudkov a rozšíri sa aktívna kultúrna komunita.