kultúrny dom
Mestské kultúrne stredisko Senec
Námestie 1. mája 2, 90301 Senec

MsKS Senec zahŕňa Labyrint, Kino Mier a Amfiteáter, Knižnicu a Múzeum. Organizuje výchovné koncerty, divadelné predstavenia, súťažné prehliadky, vystúpenia hudobných a tanečných telies.

-------------------------------------------------------

MsKS Senec zahŕňa Labyrint, Kino Mier, Amfiteáter, Knižnicu a Múzeum. Organizuje výchovné koncerty, divadelné predstavenia, súťažné prehliadky, vystúpenia hudobných a tanečných telies.

Mestské múzeum: Turecký dom
Nevítaní návštevníci alebo dopady klimatickej zmeny. Výstava
O údajných inváznych kobylkách píše s hrôzou už samotná biblia. A dnes príbeh opäť ožíva. Klimatická zmena ako vážny environmentálny a ekologický problém prináša so sebou okrem priamych klimatických efektov aj široké spektrum sekundárnych vplyvov na životné prostredie, ekonomiku či zdravie samotného človeka. K rizikovým dôsledkom patria celkom určite aj biologické invázie, v rámci ktorých prenikajú na naše územie nepôvodné druhy rastlinnej a živočíšnej ríše, ľahko a agresívne sa adaptujúce na nové podmienky a úspešne vytláčajúce konkurenčne menej schopné pôvodné organizmy. Nová výstava je venovaná najmä tým druhom, ktoré v súčasnosti alebo v najbližšej budúcnosti ovplyvnia životy bežných obyvateľov nášho regiónu. Spoznajme ich včas a pripravme sa na ich inváziu. Výstava bude prístupná do konca októbra.

Stála expozícia prírody a starších dejín Senca a jeho okolia. Výstava
Osídlenie okolia od doby kamennej, história stredoveku a novoveku v archeologických nálezoch a archívnych dokumentoch, živá i neživá príroda od Čiernej Vody po Svätý Martin. Dermoplastické preparáty zvierat, nálezisko mamuta v Senci.

Múzeum je otvorené:
utorok 10:00 – 16:00, streda – piatok 10:00 – 18:00, sobota 9:00 – 13:00

.............­.............­.............­...

K záujmovým činnostiam patria tanečný súbor ESO, Dychová hudba Senčanka.

Pravidelné akcie, ktoré organizuje MsKS Senec: Trojkráľové kúpanie Ľadových medveďov, prehliadka detských divadiel Malá Thália, svetový a Slovenský pohár v pretláčaní rukou (armwrestling) – Senecká ruka, Deň Matiek, Senecké leto, Veľký letný karneval, Festival dychovej hudby, Dni Alberta Molnára Szencziho v maďarskom jazyku, Mikulášske prekvapenie a Vianočné koncerty zboru Radosť, Základnej umeleckej školy a vianočný koncert v maďarskom jazyku.

Organizuje výstavy známych i amatérskych maliarov fotografov ale i výtvarných prác detí z Materských a Základných škôl.