kultúrny dom
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
Agátová 16, 90031 Stupava

Pod MKIC Stupava patrí Kultúrny dom, Mestská knižnica Ruda Morica, Amfiteáter Borník, Kino Život, Letné kino Borník a redakcia Stupavan a Podpajštúnske zvesti.

MKIC organizuje,za­bezpečuje a podporuje rozvoj umeleckej tvorivosti detí,mládeže a občanov mesta, organizuje kultúrne a spoločenské podujatia celomestského významu.

Organizuje výstavy amatérov a profesionálov, vykonáva výpožičnú službu kníh a tlače, organizuje vzdelávacie podujatia, organizuje a podieľa sa na organizovaní podujatí regionálneho a vyššieho významu, organizuje a zabezpečuje zahraničnú spoluprácu na úseku kultúry a umenia, spolupracuje s organizáciami, spolkami a zájmovými skupinami pôsobiacimi na území mesta.