knižnica
Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež
Kapucínska 3, 81479 Bratislava

Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb predovšetkým deťom a mládeži do 18 rokov, navštevovať ho však môžu aj dospelí čitatelia, ktorým je k dispozícii široký výber literatúry.

program

Vyzdobte s nami knižnicu

Pi 9.12.2022 16:00

 

Knižničný fond obsahuje:
 • • leporelá, obrázkové knihy, rozprávky, veršíky
 • • romány, poviedky, dobrodružnú, historickú literatúru, cestopisy pre deti vo veku 9–15 rokov
 • • diela domácich a zahraničných klasikov
 • • diela súčasných autorov
 • • odporúčanú literatúru pre žiakov základných a študentov stredných škôl
 • • literatúru o Bratislave
 • • odbornú literatúru zo všetkých vedných odborov
 • • cudzojazyčnú literatúru v nemeckom, anglickom, ruskom a francúzskom jazyku
 • • časopisy pre deti a mládež
   
Aktivity pre deti:
Aktuálna ponuka podujatí pre deti a mládež (pdf) 
Náučné prednášky pre deti a mládež - informácie (pdf) 
NETVOR SÁM! (pdf) 
Čítanie, čo nenudí (pdf) 
VĹČATÁ. Prírodovedný krúžok pre deti (pdf) 
Svet pána Brailla - podujatie sa realizuje v Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých (pdf) 
Exkurzie pre deti a mládež (pdf)

Viac informácií nájdete na stránke knižnice.

Aktuálne info tiež nájdete na Facebook stránke knižnice

Hromadné návštevy (triedy, ZUŠ, družiny, detské centrá a počtom nad 10 detí) si môžu rodičia i pedagógovia objednať priamo u lektora vopred.

Obrázok