knižnica
Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry
Laurinská 5, 81101 Bratislava

Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb širokej verejnosti. Okrem skladových priestorov majú čitatelia voľný prístup ku všetkým dokumentom.

  • Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská ul. č. 5

S finančnou podporou MK SR

  • Knižničný fond obsahuje:
  • • diela svetovej beletrie i pôvodnú slovenskú a českú literatúru
  • • povinnú (odporúčanú) literatúru pre študentov stredných škôl
  • • literatúru o Bratislave
  • • cudzojazyčnú literatúru
  • • jazykové kurzy a učebnice
  • • populárno-náučnú i odbornú literatúru z rôznych vedných odborov (aj cudzojazyčnú)

• populárno – náučné časopisy a dennú tlač