knižnica
Mestská knižnica v Bratislave - Úsek hudobnej a umenovednej literatúry
Kapucínska 1, 81479 Bratislava

Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb z oblasti hudby a umenia študentom a celej verejnosti. Čitatelia majú čiastočne voľný prístup k fondu. Súčasťou úseku je Galéria Artotéka.

Knižničný fond obsahuje:

  • knihy z oblasti hudby, umenia, architektúry, dejín civilizácie, literárnej vedy, filmu, divadla, fotografie, módy a pod.
  • odborné hudobné, umenovedné a literárne časopisy Zoznam časopisov za rok 2008 (xls)
  • hudobniny (notový materiál) slovenských a svetových skladateľov
  • zvukové nahrávky a iné špeciálne dokumenty (CD, DVD, gramofónové platne, kazety, katalógy výstav a iné)