knižnica
Mestská knižnica Senec
Námestie 1. Mája 2, 90301 Senec

Mestská knižnica je súčasťou Mestského kultúrneho strediska Senec. Knižnica má Oddelenie pre dospelých a Oddelenie pre deti. Knižnica organizuje besedy so spisovateľmi, a veľa druhov akcií pre deti.