kino
knižnica
Mestská knižnica Ruda Morica Stupava
Hlavná 90/A, 90031 Stupava

Mestská knižnica Ruda Morica je verejnou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stupava. Knižnica Ruda Morica organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia, prednášky, súťaže a výstavy pre všetky vekové skupiny obyvateľov mesta Stupava a okolia.

V záhrade knižnice sa v mesiacoch júl a august koná letné kino, vstup je voľný!

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky beletrie a náučnej literatúry pre deti aj dospelých. Študovňa, kaviareň s terasou, letná čitáreň.  

Knižnica vykonáva funkciu mestskej knižnice pre mesto Stupava. Buduje a sprístupňuje univerzálny knižničný a informačný fond so zreteľom na kultúrne hodnoty a informačné potreby občanov mesta Stupava.