knižnica
Mestská knižnica - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Klariská 16, 81479 Bratislava

Oddelenie sa špecializuje na poskytovanie služieb zrakovo znevýhodneným občanom, ktorí majú zabezpečený voľný prístup k fondu zvukových dokumentov. Pri výbere dokumentov aktívne pomáha aj pracovníčka oddelenia.

Knižničný fond obsahuje:

  • zvukové knihy na magnetofónových kazetách a CD pre deti, mládež aj dospelých (beletria, rozprávky, cestopisy, literárno-dramatické pásma, humoristické nahrávky, náboženská literatúra, odborná a populárno-náručná literatúra, jazykové kurzy)
  • špeciálny typ CD-ROM – DAISY, cieľom ktorého je preniesť logickú štruktúru tlačeného dokumentu do zvukovej podoby a používateľovi poskytnúť rýchlu orientáciu v nahrávke, zameranie na odbornú literatúru
  • zvukové časopisy
  • časopisy v Braillovom písme
  • časopisy vo zväčšenej čiernotlači pre slabozrakých
  • odborné publikácie, časopisy, bibliografie a tematickú kartotéku o problematike zrakovo znevýhodnených používateľov

Fond zvukových dokumentov v súčasnosti tvorí 4 986 zvukových nahrávok (v jazyku slovenskom, českom a maďarskom) z čoho je 446 titulov CD a 4 509 titulov zvukových kníh.

Bezbariérový vstup do oddelenia je priamo z dvora výťahom na 2. poschodie. Vchod je vybavený zvukovým majákom.