knižnica
Mestská knižnica Modra
Sokolská 8, 90001 Bratislava

Mestská knižnica má oddelenia pre dospelých, mládež a multimediálnu študovňu. V multimediálnej študovni sú čitateľom k dispozícii 3 počítače.