ihriská a parky
iné miesto
Medická záhrada
29. augusta 12, 81108 Bratislava

Medická záhrada je najobľúbenejší bratislavský verejný park. Udržiavané trávnaté plochy, kvetinové záhony a staré stromy vytvárajú ideálne podmienky pre oddych a kultúru.

program

Joga v Medickej záhrade

2.7.2019 - 29.8.2019

Leto v Medickej

22.7.2019 - 26.8.2019

Tůdle a nůdle

Po 22.7.2019 10:00

Cyril, kde si?

St 24.7.2019 10:00

O Honzovi

Po 29.7.2019 10:00

S rozprávkou v batohu

St 31.7.2019 10:00

Gróf Ján Gobert z Aspremontu si v časoch Márie Terézie na Špitálskej ulici postavil rozsiahly palác, ktorý dodnes patrí medzi najlepšie ukážky tzv. barokového klasicizmu v Bratislave. Súčasťou paláca bola aj rozsiahla francúzska baroková záhrada, dnes známa pod menom Medická.

Neskôr záhradu kúpil veľký milovník umenia gróf Esterházy, ktorý jej priestor pravidelne napĺňal rôznymi umeleckými podujatiami. Podľa zachovaných dokumentov tu viackrát koncertoval i slávny hudobný skladateľ Jozef Haydn.

Areál záhrady je dnes súčasťou centra Bratislavy a srdcom mestskej časti Staré mesto.

Z pôvodnej výzdoby francúzskej barokovej záhrady i z jej neskoršej anglickej úpravy sa nezachovali nijaké plastiky ani významnejšia záhradná architektúra. Napriek tomu tu i dnes môžeme vidieť niektoré umelecké diela ako napríklad fontánu Labute, ktorú navrhol akad. soch. Pavol Mikšík a ktorá tvorí centrálny priestor záhrady.

V záhrade nájdete pomník známeho slovenského spisovateľa Martina Kukučína a významného maďarského básnika slovenského pôvodu Sándora Petőfiho.

ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok