koncertná sála
Malý evanjelický kostol
Panenská ulica 671, 81106 Bratislava

Jednoloďový kostol postavili evanjelici podľa projektu Mateja Walcha. Oltár s kazateľnicou vytvoril Peter Brandenthal (1777–1778). V kostole sa konajú koncerty vážnej hudby.