koncertná sála
Malá koncertná sála HTF
Zochova 1, 81301 Bratislava

Malá koncertná sála Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU je určená pre sólové recitály, semináre a workshopy. Kapacita – do 60 osôb v hľadisku.