zahraničný inštitút
Maďarský inštitút v Bratislave
Štefánikova ulica 1, 81104 Bratislava

Dôležitú a novú oblasť činnosti Maďarského inštitútu v Bratislave tvorí organizovanie medzinárodných vedeckých kongresov, konferencií a sympózií. Okrem toho organizuje koncerty, rôzne druhy kultúrnych podujatí.

Maďarský inštitút v Bratislave organizuje kurzy maďarského jazyka pre všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa jazyk a spoznať kultúru našich južných susedov. Zápis do kurzov pre všetky jazykové úrovne sa koná vždy v septembri príslušného kalendárneho roka. Výučba je rozdelená do dvoch semestrov.