spolok, združenie
literarnyklub.sk
Konventná 3, 81103 Bratislava

OZ literarnyklub.sk je nástupcom a pokračovateľom aktivít spojených s vydavateľstvami KK Bagala, Modrý Peter, Literárnou a kultúrnou agentúrou LCA a OZ Román 2006.

Cieľom združenia je podpora a propagácia domácej literárnej tvorby. Pravidelný cyklus besied organizuje OZ literarnyklub.sk každý štvrtok v KC Dunaj~.

Dlhodobým cieľom klubu je podpora a propagácia pôvodnej slovenskej literárnej tvorby s presahmi do iných oblastí umenia a kultúry. V spolupráci s umeleckými združeniami a jednotlivcami pripravujú v rôznych regiónoch Slovenska rôzne kultúrne podujatia.

Pozrite si aktuálne podujatia literarneho klubu v KC Dunaj