koncertná sála
Kostol sv. Vincenta de Paul
Tomášikova 8, 82012 Bratislava

Rímskokatolícky kostol sv. Vincenta de Paul v Ružinove je spoločným dielom viacerých architektov. Okrem bohoslužieb sa tu konajú nepravidelné koncerty a pôsobí tu Divadlo pod kostolom.