koncertná sála
Kostol najsvätejšej trojice (Kostol Trinitárov)
Veterná 1, 81103 Bratislava

Kostol bol postavený v prvej polovici 18. st. Pôvodne slúžil rádu trinitárov a od roku 1854 je to farnosť Najsvätejšej Trojice. V interiéri kostola sa nachádza maľba od autora A. Galli Bibiena (1740).

Architektonický tvar kostola je podobný kostolu svätého Petra vo Viedni.