knižnica
Knižnica Slovenského filmového ústavu
Grosslingová 32 , 81109 Bratislava

Knižnica je jedinou knižnicou tohto typu na Slovensku. Okrem klasických výpožičiek tu nájdete diplomové práce, skriptá, CD nosiče, zviazané ročníky filmových časopisov a periodík.

Knižnica SFÚ je jedinou knižnicou filmologickej literatúry na Slovensku. Nachádza sa tu knižničný fond 8 141 kníh, 1600 filmových scenárov a zatiaľ čiastočne sprírastkovaný fond slovenských filmových scenárov prevzatých zo Štúdia Koliba a.s. Ďalej tu záujemcovia nájdu diplomové práce, skriptá, sprírastkovaný fond knižničnej povahy na CD nosičoch (48 ks) a 1560 zviazaných ročníkov filmových časopisov a periodík. Knihy sa (okrem slovníkov a encyklopédií) požičiavajú absenčne (maximálne 5 kníh), viazané a neviazané časopisy len prezenčne.