knižnica
Knižnica Slovenského centra dizajnu
Jakubovo nám. 12 , 81499 Bratislava

Knižnica SCD poskytuje požičiavanie profilových publikácií zameraných na dizajn, a štúdium v študovni knižnice s počítačmi pripojenými na internet a 54 časopismi.

Knižnica Slovenského centra dizajnu bola založená v roku 1991. Poskytuje priestor nielen pre požičiavanie profilových publikácií zameraných na dizajn, ale aj pre štúdium v študovni knižnice, ktorá disponuje počítačmi pripojenými na internet a 54 časopismi v rôznych jazykoch. Knižnica okrem základných bezplatných služieb ponúka platené špeciálne služby a to rezervovanie požadovaných dokumentov, písomne spracované bibliografie a rešerše, sprístupňovanie elektronických programov a databáz na CD, medziknižničné výpožičné služby, prístup k internetu a reprografické služby.