knižnica
Knižnica Ružinov - pobočka Bachova
Bachova 7, 82104 Bratislava

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre deti, mládež a dospelých, ústne faktografické a bibliografické informácie, kopírovacie služby.

Špeciálne služby: kopírovacie služby (len z dokumentov knižnice), príležitostný predaj starších časopisov, predaj publikácií z vlastnej edičnej činnosti.

Zborník o knižnici

Knižnica Ružinov má 25 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 204 515 knižničných jednotiek a 5 559 čitateľov.