knižnica
Knižnica Istra Centrum
Istrijská 6, 84107 Bratislava

Miestna knižnica počas školského roka ponúka rôzne druhy podujatí pre deti predškolského veku a prvého stupňa základných škôl.

  • Podujatia Knižnice IC:
  • Kúzelná rozprávka – projekt zameraný pre materské školy
  • Stretnutie v študovni – celoročný projekt pre štvrtákov ZŠ
  • Hrdinovia z našich kníh – vyhodnotenie lit.súťaže
  • Vôňa Vianoc – ukážky zdobenia vianočných perníkov a pečenia oplátok
  • Región v ktorom žijem – literárna súťaž a podujatia pre žiakov základných škôl

Marec – mesiac knihy.

Okrem podujatí môžete navštevovať knižnicu s bohatým výberom kníh každého žánru. Študovňa so širokou škálou odbornej literatúry a encyklopédií vám pomôže pri písaní rôznych referátov, ktoré si už u nás môžete písať aj na počítači.