knižnica
Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Stromová
Stromová 18, 83101 Bratislava

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Stromová ponúka služby pre dospelých a pre deti a mládež. Knižnica Bratislava – Nové Mesto je významným kultúrnym stánkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a spolut

Vznik tejto organizácie sa datuje od roku 1972, keď vznikla Obvodná knižnica a jej pobočky lokalizované vo vtedajšom mestskom obvode Bratislava III.

Centrálna knižnica BNM je na Pionierskej ulici č.12, kde od roku l979 sídli riaditeľstvo, útvary centrálneho nákupu a spracovania literatúry, knižnično – informačných služieb, ekonomicko – technickej činnosti a 5 pracovísk knižničnej prevádzky. 3 pobočky Knižnice Bratislava – Nové Mesto sú rozmiestnené po celej lokalite mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Knižnica prechádza postupne na elektronizáciu svojich služieb poskytovaných čitateľom.