knižnica
Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Kutuzovova
Kutuzovova 15/a , 83103 Bratislava

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Kutuzovova ponúka služby pre dospelých a pre deti a mládež. Knižnica Bratislava – Nové Mesto je významným kultúrnym stánkom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a spol

Vznik tejto organizácie sa datuje od roku 1972, keď vznikla Obvodná knižnica a jej pobočky lokalizované vo vtedajšom mestskom obvode Bratislava III. Centrálna knižnica BNM je na Pionierskej ulici č.12, kde od roku l979 sídli riaditeľstvo, útvary centrálneho nákupu a spracovania literatúry, knižnično – informačných služieb, ekonomicko – technickej činnosti a 5 pracovísk knižničnej prevádzky. 3 pobočky Knižnice Bratislava – Nové Mesto sú rozmiestnené po celej lokalite mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Knižnica prechádza postupne na elektronizáciu svojich služieb poskytovaných čitateľom.