knižnica
Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Jeséniova
Jeséniova 43, 83101 Bratislava

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Jeséniova ponúka služby pre dospelých a pre deti a mládež. Knižnica od 18.9.2017 ponúka svoje služby v nových prietoroch na Jesénionej 43. 

Vznik tejto organizácie sa datuje od roku 1972, keď vznikla Obvodná knižnica a jej pobočky lokalizované vo vtedajšom mestskom obvode Bratislava III.

Centrálna knižnica BNM je na Pionierskej ulici č.12, kde od roku l979 sídli riaditeľstvo, útvary centrálneho nákupu a spracovania literatúry, knižnično – informačných služieb, ekonomicko – technickej činnosti a 5 pracovísk knižničnej prevádzky. 3 pobočky Knižnice Bratislava – Nové Mesto sú rozmiestnené po celej lokalite mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Knižnica prechádza postupne na elektronizáciu svojich služieb poskytovaných čitateľom.