knižnica
Knižnica a mediatéka Francúzskeho inštitútu
Kutscherfeldov palác Sedlárska 7, 81101 Bratislava

V Mediatéke, nájdete audiovizuálne fondy – CD, DVD, VHS, periodiká, dennú tlač, časopisy, s možnosťou sadnúť si a v pokoji si čítať, počúvať, či pozerať.

V rámci oboch častí si môžete požičať maximálne 7 dokumentov, z toho 4 DVD. Dokumenty označené Consultable uniquement sa nepožičiavajú a slúžia na prezenčné štúdium. Výpožičná doba pre knihy je 1 mesiac, pre časopisy a audiovizuálne dokumenty 2 týždne. Výpožičnú dobu je možné predĺžiť, aj telefonicky *, o ďalšie obdobie, maximálne však do 90 dní. V prípade, že dokument je vypožičaný, môžete si ho rezevovať. Za omeškanie vrátenia sa platí pokuta 0,10 Eur za každý deň. V prípade straty alebo poškodenia dokumentu je čitateľ povinný ho nahradiť alebo zaplatiť.