klub
Klub za zrkadlom
Rovniankova 3, 85102 Bratislava

Klub za zrkladom je súčasťou Domu kultúry Zrkadlový háj. Klub s kapacitou 300 osôb ponúka výborné koncerty a iné hudobné akcie.