kino
Kino Záhoran
Hviezdoslavova 3, 90101 Malacky
Kino sídli v budove Kultúrního domečku v Malackách. Kino má špičkovú aparatúru, okrem premietania filmov sa v ňom konajú aj koncerty, divadelné predstavenia, estrády.
15.08.2020, So
16.08.2020, Ne
21.08.2020, Pi
22.08.2020, So
23.08.2020, Ne
29.08.2020, So
30.08.2020, Ne

Filmový klub:

vstupné: 2 € pre členov FK / 3 € pre nečlenov FK