kino
Kino Klap
Svoradova 2, 81301 Bratislava

Kino Klap je prvé a jediné študentské kino na Slovensku organizované študentmi nie len pre študentov a priaznivcov filmu. Je to nový priestor na prezentovanie vlastnej tvorby a utvrdzovanie filmovej kultúry na SLovensku. Projekcie sa konajú počas akademického roka každý štvrtok a sobotu od 19:00 v kinosále Filmovej a televíznej fakulty VŠMU.

Prvé premietanie sa konalo 26.11.2015.

Čo ponúka Kino KLAP?
• originálnu dramaturgiu kina
• kvalitné študentské filmy zo Slovenska a zo zahraničia
• divácke zahraničné filmy
• budovanie komunity študentov so záujmom o film a kultúru
• lektorské úvody a diskusie s tvorcami filmov
• pravidelnú prezentáciu slovenskej filmovej tvorby a profesionálne výklady tvorcov jednotlivých filmov
• prepojenie so zábavou
•  večerné afterparties

Dramaturgia kina
• slovenské krátkometrážne filmy
• zahraničné študentské krátkometrážne filmy
• slovenské súčasné dlhometrážne filmy s diváckym potenciálom
• zahraničné divácke dlhometrážne filmy
• slovenské filmové klasiky z minulého storočia

ObrázokObrázokObrázok