kino
Kino Campus - zrušené
Bartókova 8, 81101 Bratislava

Kino Campus je výsledkom spoločnej iniciatívy Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a spoločnosti Film Europe Media Company. Jeho ambíciou je priniesť kvalitné filmy do novej lokality v Bratislave na univerzitnej pôde.

Kino Campus hrá od 21. septembra do 16. decembra každý štvrtok a sobotu o 19:00 v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského na Bartókovej ulici v Bratislave.

Jednotné vstupné: 3 €