galéria
K R O K U S Galéria
Námestie 1. Mája 3, 81106 Bratislava

Cieľom galérie je poskytnúť domácim a zahraničným umelcom výstavné fórum v centre Bratislavy, popri etablovaných autoroch spolupracovať s mladými talentami na začiatku ich tvorby.

Aktivity Krokus Galérie dopĺňajú okrem pravidelnej výstavnej činnosti publikovanie katalógov, spolupráca s domácimi a zahraničnými inštitúciami v oblasti kultúry a umenia, účasť na medzinárodných umeleckých veľtrhoch, komunikáciu so zberateľmi súčasného výtvarného umenia a odborné poradenstvo pri zakúpení diel.