kultúrny dom
Istra Centrum
Hradištná 43, 84107 Bratislava

Istra centrum organizuje kultúrne, spoločenské, výchovno-vzdelávacie a zábavné programy pre deti, mládež a dospelých, festivaly tradičnej kultúry, záujmové útvary, kluby, krúžky pre deti, mládež a dospelých.