múzeum
Hrad Devín - Národná kultúrna pamiatka
Muránska 10, 84110 Bratislava

Hrad Devín je národná kultúrna pamiatka. V suteréne renesančného paláca je výstavná sieň využívaná na sezónne výstavy. V jaskyniach horného hradu je inštalovaná stála expozícia Stavebný vývoj hradu Devín.

Horný hrad na Devíne je opäť prístupný verejnosti. Po dlhých deviatich rokoch sa môžete prejsť po zrekonštruovanom schodisku, strednej a hornej terase a prezrieť si atraktívnu expozíciu v jaskynných priestoroch. Nálezy z obdobia stredoveku doplnili o prezentáciu zvyškov mora z obdobia treťohôr starých 16 miliónov rokov s pozorovateľnými vplyvmi pôsobenia morskej hladiny v devínskom skalnom brale. 

V jednotlivých častiach sú vyznačené pôdorysy objavených starších stavieb, napr. ranokresťanskej kaplnky zo 4. storočia a základy veľkomoravského kostola z polovice 9. storočia. Na renesančnom paláci je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval v roku 1836 Ľudovít Štúr.

V roku 1961 hrad Devín vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. V suteréne renesančného paláca na strednom hrade je výstavná sieň využívaná na sezónne výstavy s tematikou histórie hradu.