múzeum
Hrad Devín - Národná kultúrna pamiatka
Muránska 10, 84110 Bratislava

Hrad Devín je národná kultúrna pamiatka. V suteréne renesančného paláca je výstavná sieň využívaná na sezónne výstavy. V jaskyniach horného hradu je inštalovaná stála expozícia Stavebný vývoj hradu Devín.

program

Horný hrad na Devíne je opäť prístupný verejnosti. Po dlhých deviatich rokoch sa môžete prejsť po zrekonštruovanom schodisku, strednej a hornej terase a prezrieť si atraktívnu expozíciu v jaskynných priestoroch. Nálezy z obdobia stredoveku doplnili o prezentáciu zvyškov mora z obdobia treťohôr starých 16 miliónov rokov s pozorovateľnými vplyvmi pôsobenia morskej hladiny v devínskom skalnom brale. 

V jednotlivých častiach sú vyznačené pôdorysy objavených starších stavieb, napr. ranokresťanskej kaplnky zo 4. storočia a základy veľkomoravského kostola z polovice 9. storočia. Na renesančnom paláci je umiestnená pamätná tabuľa pripomínajúca historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval v roku 1836 Ľudovít Štúr.

V roku 1961 hrad Devín vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. V suteréne renesančného paláca na strednom hrade je výstavná sieň využívaná na sezónne výstavy s tematikou histórie hradu.