zahraničný inštitút
Goetheho inštitút
Panenská 33, 81482 Bratislava

Goetheho inštitút v Bratislave organizuje pravidelne výstavy, festivaly, literatúru, kreatívne workshopy, filmy, prednášky, vzdelávanie učiteľov. Ponúka kurzy nemeckého jazyka pre verejnosť s certifikátmi.

 

Prostredníctvom siete Goetheho inštitútov, Goetheho centier, kultúrnych spoločností, Nemeckých študovní ako aj licenčných škôl a centier pre výučbu nemeckého jazyka plní inštitúcia centrálne úlohy zahraničnej kultúrnej politiky a politiky vzdelávania. Je partnermi tak verejných a súkromných kultúrnych inštitúcií, ako aj spolkových krajín, komún a hospodárstva.