galéria
Galéria HIT
Hviezdoslavovo nám. 18, 81103 Bratislava

Galéria HIT vznikla z iniciatívy združenia KARTEL s cieľom vytvoriť a prevádzkovať otvorený výstavný priestor zameraný na najmladšiu generáciu súčasného umenia.

Základnou ambíciou galérie je vybudovať ľahko prístupné fórum, platformu umožnujúcu nastupujúcim výtvarníkom prezentáciu vo verejnom priestore a odbornej i širšej verejnosti kontakt s aktuálnymi, ešte neoverenými trendami súčasného umenia. Ideovým východiskom tejto iniciatívy je nezávislý priestor-galéria-klub-ideotéka Buryzone. Galéria chce nadviazať na jeho tradíciu priestoru flexibilne reagujúceho na impulzy umeleckej scény a mapujúceho relevantné sociokultúrne fenomény.

Galéeria HIT ponúka možnosť umelcom a kurátorom prihlásiť sa do programu krátkych výstav. Sústreďuje sa predovšetkým na projekty reflektujúce najnovšie umelecké a teoretické stratégie. Okrem výstavných aktivít patrí k činnostiam galerie aj organizovanie aktivít so širšým sociokultúrnym dopadom, napríklad rekvalifikačných kurzov pre umelcov alebo alternatívnej meny.